Case manager utbildning Case manager utbildning


case manager utbildning

Source: https://www.casemanrehab.se/core/pageimages/350/[AD45]artiklar.jpg


Case management på distans Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen Den här webbplatsen använder kakor cookies för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor. Case management är en insats som samordnar vården för personer med allvarliga utbildning funktionshinder för att de ska kunna managers ett så självständigt liv som möjligt. Arbetssättet växte fram i USA på talet för att underlätta för tidigare slutenvårdspatienter att bo kvar ute i samhället. Den ursprungliga målgruppen var vuxna personer med allvarliga psykiska funktionshinder såsom schizofreni, annan psykos eller personlighetsstörning. Idag används insatsen även vid allvarliga beroendeproblem. Det övergripande syftet är att utbildning med allvarliga psykiska funktionshinder ska kunna managers ett så självständigt liv som möjligt. målarböcker till vuxna Case management- att samordna insatser till en fungerande helhet för den enskilde, för personal som arbetar inom psykiatri. Case Managerutbildning. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vuxenpsykiatri eller socialtjänst med erfarenhet och intresse för arbete med psykiskt. Beslut: Fastställd av Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle kurs ska ha utvecklat kompetens att utföra arbetsuppgifter som Case Manager. Målgrupp Utbildningen i Resursgrupps-ACT vänder sig till dig som vill arbeta som Case Manager inom landstingets psykiatriska enheter, kommunal.


13 14 15 16 17 18 19 20 21